Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor ma obowiązek zapewnienia dziecku warunków bhp pobytu oraz w razie potrzeby – udzielania pierwszej pomocy osobiście lub przez pracowników, czy wezwania karetki w...

PORADA PRAWNA

23 lipca 2019 Inne

Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w przypadku przyjęcia do placówki dziecka z cukrzycą typu 1? Jakie prawa ma w tej sytuacji rodzic - co placówka musi zapewnić temu dziecku?

Dyrektor ma obowiązek zapewnienia dziecku warunków bhp pobytu oraz w razie potrzeby – udzielania pierwszej pomocy osobiście lub przez pracowników, czy wezwania karetki w razie zagrożenia życia lub zdrowia (§ 2 i 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Natomiast dyrektor, ani personel nie mają obowiązku wykonywania zabiegów, podawania leków, itp. jeśli w przedszkolu nie jest zatrudniona pielęgniarka lub higienistka. Ewentualnie poszczególni pracownicy mogliby na zasadzie dobrowolności zgodzić się na wykonywanie ww. zadań, natomiast powinni zapoznać się ze wskazaniami lekarskimi lub informacjami od rodziców o zasadach postępowania z chorym dzieckiem. W razie braku osób chętnych do pomocy dziecku, w przypadku potrzeby podania leku lub wykonania drobnego zabiegu do przedszkola należałoby wzywać rodziców, którzy te obowiązki wykonują w ramach władzy rodzicielskiej (art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2017 r., poz. 682). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT