Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwalifikacje wymagane od nauczycieli filozofii określają przepisy § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych...

PORADA PRAWNA

Jakie kwalifikacje do nauczania przedmiotu filozofia w szkole ponadpodstawowej powinien posiadać nauczyciel? Czy w przypadku braku nauczyciela po studiach z filozofii, zajęcia z filozofii może prowadzić polonista lub nauczyciel religii, który realizował te treści podczas studiów?

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli filozofii określają przepisy § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm., z których wynika, że stanowisko nauczyciela filozofii w szkołach może zajmować osoba, która uzyskała poziom wykształcenia wymagany dla danego typu szkoły (tytuł magistra), czyli posiada dyplom ukończenia: studiów wyższych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem – ukończone studia na kierunku filozofia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub studiów wyższych na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu (czyli program studiów obejmuje treści przedmiotu filozofia np. na kierunkach humanistycznych – polonistyka, teologia), oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) niż ww., a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu (czyli studia podyplomowe z filozofii) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. W braku możliwości zatrudnienia nauczyciela po studiach z filozofii, dyrektor może rozważyć powierzenie tych zajęć poloniście lub nauczycielowi religii.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT