Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Klasy integracyjnej nie można utworzyć na zasadzie zwykłej decyzji administracyjnej, a jedynie w wyniku społecznej zgody i przy zapewnieniu odpowiednich warunków. Trzeba...

PORADA PRAWNA

23 października 2017 Prawo oświatowe

Jakie działania należy podjąć aby od września 2018 r. utworzyć w szkole podstawowej oddziały integracyjne? Proszę o podstawę prawną tych działań.

Klasy integracyjnej nie można utworzyć na zasadzie zwykłej decyzji administracyjnej, a jedynie w wyniku społecznej zgody i przy zapewnieniu odpowiednich warunków. Trzeba zatem:

 • Zmodyfikować statut szkoły o zapisy związane z funkcjonowaniem w niej klasy integracyjnej
 • Uzyskać zgodę rodziców zarówno dzieci niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych na utworzenie takiej klasy. W klasie integracyjnej może być nie więcej niż 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Zatrudnić odpowiednich specjalistów, którzy zapewnią realizację kształcenia specjalnego zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U z 11 stycznia 2017 poz. 59.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 27 marca 2017 poz. 649)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 31 marca 2017, poz. 703),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1578)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 poz, 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575)

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT