Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów na podstawie zgłoszenia lub na wniosek rodziców – zależy to od tego, czy dana placówka jest szkołą rejonową ucznia...

PORADA PRAWNA

07 listopada 2014 Inne

Jaki dokument powinien wypełnić rodzic ubiegający się o przyjęcie ucznia do klasy I szkoły podstawowej – wniosek czy zgłoszenie o przyjęcia do klasy I?

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów na podstawie zgłoszenia lub na wniosek rodziców – zależy to od tego, czy dana placówka jest szkołą rejonową ucznia czy nie.

Nabór do szkoły obwodowej – zgłoszenie

Zgodnie z art. 20e ust. 1 ustawy o systemie oświaty do klasy I publicznej szkoły podstawowej, w której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Zgłoszenie zawiera:

- imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
- imiona i nazwiska rodziców kandydata;
- adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
- adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
Zatem na podstawie art. 20u ust. 1 ustawy do szkoły rejonowej rodzice nie składają wniosku.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w rekrutacji na pozostałe wolne miejsca

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do szkoły poza obwodem – wniosek

Z kolei zgodnie z art. 20s cyt. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym w sytuacji wyboru innej szkoły niż obwodowa rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły podstawowej.

W myśl art. 20t ust. 1 ustawy wniosek zawiera:

- imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
- imiona i nazwiska rodziców kandydata,
- adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
- adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
- wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Organ prowadzący publiczne szkoły może określić wzór wniosku lub wzór zgłoszenia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT