Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeśli ww. zarzuty są zasadne, nauczyciel mógł naruszyć dobra osobiste ucznia lub także rodzica (art. 23 i art. 24 KC), dane osobowe ucznia lub także rodzica (art. 23 ust. 1...

PORADA PRAWNA

09 maja 2018 Inne

Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas zebrania z rodzicami nauczycielka ujawniła dane wrażliwe z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej jednego z uczniów. Zdaniem skarżącego rodzica ujawniono także na forum treść rozmów przeprowadzonych z rodzicami tego ucznia z psychologiem i wychowawcą. Rodzice złożyli do dyrektora skargę na piśmie na działania nauczyciela. Uważają, że zostały naruszone prawa ucznia i rodziców oraz nauczyciel naraził na szkodę dobre imię rodziców. Domagają się przeprosin od wychowawcy w obecności rodziców oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec nagannego zachowania nauczycielki. Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim. 1.Jak należy postąpić w tej sytuacji, co może zrobić dyrektor jeśli zarzuty wobec nauczyciela potwierdzą się? 2.Jakie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla placówki? 3.Czy zasadnym jest prowadzenie postępowania skargowego w czasie choroby nauczyciela? 4.Czy istnieje sposób na możliwość polubownego załatwienia sprawy? 5.Czy mamy prawo rozmawiać z rodzicami uczestniczącymi w zebraniu z rodzicami?

Jeśli ww. zarzuty są zasadne, nauczyciel mógł naruszyć dobra osobiste ucznia lub także rodzica (art. 23 i art. 24 KC), dane osobowe ucznia lub także rodzica (art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz mógł naruszyć podstawowe obowiązki nauczyciela, co może prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (art. 75 ust. 1 pkt 1 i art. 6 pkt 1 KN). Dyrektor powinien rozważyć wystąpienie do wojewody o rozważenie potrzeby wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (taki wniosek mogą złożyć także rodzice) oraz powinien pouczyć nauczyciela o konieczności zaniechania narażania dobra dziecka. Choroba nauczyciela nie chroni go przed odpowiedzialnością na ww. podstawach, ewentualnie można poczekać na powrót do pracy z odebraniem wyjaśnień nauczyciela, o ile sytuacji nie da się ustalić bez jego udziału. Jednym ze sposobów naprawienia szkody wynikającej z naruszenia dóbr osobistych są przeprosiny – od nauczyciela zależy, czy je złoży polubownie, gdyż w przeciwnym razie rodzice mogą domagać się nałożenia na niego takiego zobowiązania przez sąd (art. 24 § 1 KC). Podczas zebrania z rodzicami nie można naruszać dóbr osobistych i danych osobowych dziecka oraz rodzica (w tym wrażliwych – dotyczących zdrowia), czyli omawiać w obecności innych rodziców spraw, do rozwiązania których wystarczający jest udział tylko rodziców tego dziecka i dyrektora lub wychowawcy.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT