Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 85t ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2023 r., poz. 984) dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ...

PORADA PRAWNA

19 maja 2023 Prawo oświatowe

Dyrektor publicznej szkoły otrzymał zawiadomienie z sądu, w sprawie zatrudnionego nauczyciela. Sąd Rejonowy Wydział Karny informuje, że na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 k.p.k. zawiadamia, iż wyrokiem z dnia 18 stycznia 2023 r. Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na okres 3 lat za czyn z art. 178a § 1 Kodeksu Karnego popełniony 11 września 2022 r. Jak powinien postąpić dyrektor szkoły? Czy powinien podjąć jakieś działania?

Zgodnie z art. 85t ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2023 r., poz. 984) dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Skoro umorzono warunkowo postępowanie, to nie ma podstaw, aby dyrektor szkoły podejmował jakiekolwiek czynności w odniesieniu do nauczyciela.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT