Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obecnie art. 108 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. ogólnie stanowi, że przedszkole w zakresie realizacji zadań...

PORADA PRAWNA

03 grudnia 2019 Prawo oświatowe

Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci 5-cio i 6-cio letnie, które zjadają jeden gorący posiłek dziennie. Po ostatniej wizycie SANEPIDU otrzymałam zalecenie, aby te dzieci otrzymywały również drugi posiłek w postaci śniadania. Pani kontrolująca nie potrafiła mi podać precyzyjnej podstawy prawnej regulującej to zalecenie.

Obecnie art. 108 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. ogólnie stanowi, że przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z posiłków, a obowiązujące od 1 września 2016 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154) nie wymienia liczby posiłków w przedszkolu. Z kolei obowiązujące do 31 sierpnia 2016 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1256) w załączniku nr 2 stanowiło m.in., że w przedszkolach, w których dziecko spędza do 5 godzin, były podawane co najmniej 2 posiłki główne: śniadanie i obiad. Takich szczegółowych wytycznych obecnie nie zawierają obowiązujące przepisy, natomiast Instytut Żywności i Żywienia ogólnie zaleca podawanie dzieciom w wieku przedszkolnym planowanie posiłków co 3-4 godziny (http://www.izz.waw.pl/component/content/article/5-aktualnoci2/aktualnoci2/379-zasady-prawidowego-ywienia-dzieci-przedszkolnych). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT