Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Staż kończy się 31 maja 2013 r. Okres pracy na stanowisku nauczyciela zalicza się do stażu na awans, ale musi być potwierdzony dokumentacją: zaświadczenie, o którym mowa...

PORADA PRAWNA

24 maja 2013 Awans zawodowy

Dnia 1 września 2010 roku rozpocząłem staż na nauczyciela dyplomowanego. 1 września 2011 roku powierzono mi stanowisko dyrektora. W związku z tym mam pytania: Kiedy kończy mi się staż (31 maj czy sierpień)? Jakie muszę mieć dokumenty załączone do wniosku o postępowanie przed komisją? Jak mam to wszystko ugryźć? Proszę wskazać mi krok po kroku co mam robić? Proszę o pomoc!!! Dyrektor z pomorskiego.

Staż kończy się 31 maja 2013 r. Okres pracy na stanowisku nauczyciela zalicza się do stażu na awans, ale musi być potwierdzony dokumentacją: zaświadczenie, o którym mowa w (§ 9 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia, zatwierdzony plan przez dotychczasowego dyrektora oraz sprawozdanie z jego realizacji.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Art. 9e. 5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu.

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dokumentacja dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

1) Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2) Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (§ 9 ust. 2 pkt 1).

3) Poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego (§ 9 ust.2 pkt 1).

4) Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy wymaganego do złożenia wniosku (§ 9 ust. 2 pkt 7).

5) Sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania (§ 9 ust. 2 pkt 4).

6) Wyróżniająca ocena pracy uzyskana w okresie zajmowania stanowiska dyrektora – karta oceny pracy (§ 9 ust.2 pkt 4).

7) Dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 2.

W przypadku nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora,obowiązuje sprawozdanie z okresu pracy na tym stanowisku, a ponadto – oprócz dokumentacji wymienionej w pkt. 1–7 – także:

a) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu (czyli w okresie, kiedy był nauczycielem),

b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego (za okres odbywania stażu),

c) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - za okres odbywania stażu (§ 9 ust. 2 pkt 7).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT