Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wydruk z księgi uczniów prowadzonej w formie elektronicznej nie stanowi papierowej formy tej księgi, tylko potwierdza zawartość elektronicznej formy księgi. Kuratoria nie...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2019 Prawo oświatowe

Czy wydruk księgi uczniów zawierający wszystkie niezbędne dane wymienione w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, można uznać za tradycyjną formę prowadzenia księgi?

Wydruk z księgi uczniów prowadzonej w formie elektronicznej nie stanowi papierowej formy tej księgi, tylko potwierdza zawartość elektronicznej formy księgi. Kuratoria nie uznają takich wydruków za księgę uczniów w papierowej formie, a więc konieczne jest równoległe bieżące prowadzenie także księgi w papierowej formie. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646) w brzmieniu do 31 sierpnia 2020 r. szkoły mają obowiązek prowadzenia takiej księgi w formie papierowej, a dopiero od 1 września 2020 r. możliwe będzie prowadzenie księgi elektronicznej równolegle z formą papierową lub tylko elektronicznie, na zasadach określonych w dodanych § 7a ww. rozporządzenia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT