Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, wystarczy. Dyrektor wyzancza opiekuna i ma prawo wyznaczyć siebie na podstawie przywołanego artykułu Karty Nauczyciela. Należy powiadomić jednostkę wypłacającą...

PORADA PRAWNA

19 października 2011 Awans zawodowy

Czy w sytuacji, kiedy jako dyrektor zaczynam pełnić funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty (na podst. art 9c ust4, pkt 1) powinnam się zwrócić z pismem o akceptację do Kuratorium czy wystarczy tylko do dokumentacji dołączyć pismo, że na podstawie tego przepisu będę pełnić funkcję opiekuna stażu

Tak, wystarczy. Dyrektor wyzancza opiekuna i ma prawo wyznaczyć siebie na podstawie przywołanego artykułu Karty Nauczyciela.
Należy powiadomić jednostkę wypłacającą wynagrodzenie - dodatek za pełnienie opieki.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.)

Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy;

2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

(…)

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:

1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT