Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie...

PORADA PRAWNA

13 września 2017 Inne

Czy w publicznym punkcie przedszkolnym pracującym w 5-cio godzinnym trybie obowiązkowe jest dożywianie i w jakim zakresie (śniadania, obiad, podwieczorek)? Czy musi to być catering w przypadku, gdy nie ma własnej kuchni?

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Dz.U. z 2017 r., poz. 1657, ani rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Dz.U. z 2016 r., poz. 1154 nie określają obowiązku ani zakresu organizacji żywienia lub zapewnienia korzystania z posiłków przygotowywanych przez rodziców w zależności od liczby godzin pracy punktu przedszkolnego. Zagadnienia te powinien uregulować dokument organizacji punktu przedszkolnego, z uwzględnieniem wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz czasu korzystania z wychowania przedszkolnego, w części określającej warunki pobytu dzieci w punkcie i sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć. Poprzednie rozporządzenie MZ (które można traktować obecnie tylko jako wytyczne), w przypadku nauki do 5 godzin nakazywało zapewnienie spożywania przez dzieci co najmniej 2 posiłków głównych – śniadania i obiadu.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT