Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel pełnozatrudniony, który podejmuje pracę w drugiej szkole na podstawie odrębnej umowy o pracę, nawiązuje w niej nowy stosunek pracy. Zarówno w jednej, jak i...

PORADA PRAWNA

13 grudnia 2014 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 15/18 na czas nieokreślony, który pracuje w innej szkole na pełnym etacie dyrektor ma obowiązek dostosowania mu planu w taki sposób aby mógł dojeżdżać do tej drugiej szkoły. Czy nauczyciel nie powinien mieć zgody na podjęcie pracy w drugiej szkole jeśli ta praca powoduje, że nie jest dyspozycyjny (nie można powierzyć mu zastępstw, ani prowadzenia uroczystości, zdarza się ,że nie bierze udziału w radach, ponieważ terminy się pokrywają). Czy niedostosowanie się do jego drugiej pracy nie będzie przejawem mobbingu? W szkole są nauczyciele, którzy posiadaja kwalifikacje do przedmiotu, którego uczy i dyrektor chciałby rozwiązać nim umowę o pracę ze względu na oszczędności i brak dyspozycyjności.

Nauczyciel pełnozatrudniony, który podejmuje pracę w drugiej szkole na podstawie odrębnej umowy o pracę, nawiązuje w niej nowy stosunek pracy. Zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole obowiązują go takie same zasady co do zakresu zadań wykonywanych przez nauczycieli. Przepisy prawa nie nakazują w takim przypadku dostosowywania planu lekcji do potrzeb nauczyciela. W praktyce często zdarza się, że nauczyciele wnioskują o dostosowanie planów i w gestii dyrektora pozostaje rozpatrzenie takich mozliwości.

Nauczyciel nie potrzebuje niczyjej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia - przepisy tego nie wymagają. Mimo, iz fizycznie mozliwe jest łączenie pracy w kilku szkołach, zawsze wiąże się to z brakiem odpowiedniej dyspozycyjności nauczyciela. Dyrektor jednak ma prawo żądać od nauczyciela prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, w tym również udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, czy prowadzeniu szkolnych uroczystości. 

Jezeli nauczyciel nie wywiązuje się należycie z powierzonych mu zadań, można rozwiązać z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem. Nie ma znaczenia, że spowodowane to jest jego podwójnym zatrudnieniem, ponieważ nie uzupełnia etatu, a wręcz w szkole macierzystej ma pełny etat. Rozwiązanie umowy następuje w takim przypadku na podstawie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT