Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie, nie uczestniczy (na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

PORADA PRAWNA

12 września 2011 Nadzór pedagogiczny

Czy uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasie integracyjnej uczestniczy w lekcjach z drugiego jezyka. Czy opinia o dysleksji rozwojowej wydana we wrzesniu 2009r w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu jest aktualna do gimnazjum.

Nie, nie uczestniczy (na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych)  oraz orzeczenia poradni, które powinno być wydane nie wcześniej, niż po ukończeniu szkoły podstawowej (§ 37 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zm.)).

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/49111BC2

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -  na interpelację nr 13980

w sprawie problemów szkolnych dzieci lekko upośledzonych

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Artura Górskiego (SPS-023-13980/10) w sprawie problemów szkolnych dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uprzejmie wyjaśniam.

   (...)

   Odpowiadając na pytania szczegółowe, uprzejmie wyjaśniam.

   Ad 1. Obowiązkowe nauczanie języka obcego nowożytnego od pierwszej klasy szkoły podstawowej i drugiego języka od pierwszej klasy gimnazjum jest realizowane zgodnie z ww. nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczający do gimnazjum, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych4), są zwolnieni z nauki drugiego języka obcego.

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT