Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2021r. poz. 1082) na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego...

PORADA PRAWNA

20 września 2022 Prawo oświatowe

Czy uczeń "Szkoły w chmurze", gdzie realizowane jest tzw. nauczanie domowe, może mieszkać w bursie w innym mieście? Chodzi o to, czy w tej sytuacji będzie na niego naliczana subwencja oświatowa jako dla wychowanka bursy? Zaznaczam, że uczeń jest zapisany do szkoły w Chmurze, a chce mieszkać w bursie z powodu uczęszczania na treningi sportowe. Nie ma innego powodu zdrowotnego, rodzinnego, prawnego, który by zalecał korzystanie z formy nauczania domowego.Jakie przepisy to regulują? Jeśli nie ma takich przepisów to proszę o wskazówkę, gdzie można by kierować zapytanie.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2021r. poz. 1082) na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.), niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 Prawa oświatowego, w tym bursy szkolne, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
Jeśli więc uczeń zamieszka w bursie, to bursa szkolna ma prawo otrzymania dotacji na tego ucznia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT