Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego...

PORADA PRAWNA

21 maja 2013 Prawo oświatowe

Czy uczeń po I klasie liceum może przenieść się do innej klasy, mimo że są tam inne rozszerzenia? Uczeń w klasie pierwszej zgodnie z nowym ramowym planem wybrał klasę z rozszerzeniami: matematyka, informatyka, fizyka; realizował tylko rozszerzenie z matematyki. Od nowego roku w drugiej klasie chce kontynuować naukę w klasie z rozszerzoną matematyką, biologią i chemią; w tej klasie również matematyka była w kl. I rozszerzona. Dziękuję za odpowiedź.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (ze zm.).

§ 19. 3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Na tej podstawie można stwierdzić, że uczeń może zmienić klasę, ale powinien uzupełnić różnice programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT