Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach...

PORADA PRAWNA

05 listopada 2021 Prawo oświatowe

Czy szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników oświaty, tj. nauczycieli, oraz pracowników administracji i obsługi ma określony przepisami termin ważności, czy też jest bezterminowe, czyli wystarczy poddać ww. szkoleniu pracownika tylko jeden raz?

Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przepis ten nie określa, czy wystarczające jest jednorazowe szkolenie ani z jaką częstotliwością powinno być powtarzane. NIK zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzania systematycznych ćwiczeń w tym zakresie i jednocześnie wskazuje, że szkolenia realizowane np. co ok. 10 lat mogą być niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, https://www.nik.gov.pl/plik/id,23341,vp,26059.pdf). W związku z tym dyrektor powinien rozważyć i najlepiej w tym zakresie dokonać ustaleń z organem prowadzącym, jak często powinny być powtarzane takie szkolenia, których finansowanie zapewnia organ prowadzący (art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT