Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W świetle przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263) w celu ułatwienia prowadzenia działalności związkowej na pracodawcę...

PORADA PRAWNA

24 marca 2022 Prawo oświatowe

Czy szkoła jest zobowiązana płacić pełną pensję prezesowi oddziału związków zawodowych, mimo że jest oddelegowany i wykonuje swoje obowiązki na pół etatu w szkole? Czy ten nauczyciel może domagać się godzin ponadwymiarowych?

W świetle przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263) w celu ułatwienia prowadzenia działalności związkowej na pracodawcę nałożono kilka obowiązków. Jednym z takich obowiązków jest udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi, który został wybrany do pełnienia funkcji związkowej poza zakładem pracy (art. 25) albo udzielenie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej (art. 31). Rozmiar tego zwolnienia zależy od liczby osób zrzeszonych przez daną organizację związkową. Zwolnienia udziela się w związku z funkcją sprawowaną w zakładowej organizacji związkowej albo międzyzakładowej organizacji związkowej (art. 34 ustawy o związkach zawodowych). Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych pracownikowi, który korzysta ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje prawo do wynagrodzenia, o ile zarząd zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej wystąpił z takim wnioskiem.

Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nie zawierają przepisów zakazujących przydzielania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, którzy korzystają z częściowego z zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, tak jak przykładowo istnieje taki zakaz w stosunku do dyrektorów i wicedyrektorów szkoły, którzy korzystają z obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin. Częściowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dotyczy godzin realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz godzin pracy, w których realizowane są inne zadania nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Jednakże przy przydzielaniu takich godzin należy uwzględnić cel, w związku z którym zwolnienie z art. 31 ustawy o związkach zawodowych zostało udzielone. Celem udzielenia zwolnienia jest umożliwienie pracownikowi będącemu członkiem związku zawodowego prowadzenie działalności związkowej. Podkreślenia wymaga, że praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Nauczyciel nie ma roszczenia o udzielenie godzin ponadwymiarowych. Praca w godzinach ponadwymiarowych stanowi dodatkowe obciążenie nauczyciela. Przydzielanie godzin ponadwymiarowych jest sprawą z zakresu organizacji pracy szkoły i decyzję oraz odpowiedzialność za nią ponosi dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może uznać, że przydzielenie godzin ponadwymiarowych będzie przekreślało cel udzielenia działaczowi związkowemu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT