Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Postępowanie jest uzależnione od treści regulaminu wynagradzania, który obowiązuje w konkretnej szkole. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia...

PORADA PRAWNA

24 listopada 2022 Kadry

Czy pracownikowi administracji w publicznej szkole można przyznać dodatek specjalny w związku z dodatkowymi zadaniami spoza zakresu obowiązków za okres np. od 1 lutego do 31 maja 2023 r., a następnie za okres od 1 września do 31 grudnia 2023 r.? Czy będzie to zgodne z przepisami o przyznawaniu dodatku specjalnego?

Postępowanie jest uzależnione od treści regulaminu wynagradzania, który obowiązuje w konkretnej szkole. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może (czyli nie musi) zostać przyznany dodatek specjalny, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 – dalej UoPS) w zw. z art. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). Jeżeli w danej szkole jest przyznany taki dodatek to prawo to musi wynikać z treści regulaminu wynagradzania, który jednocześnie musiałby precyzować zasady okresowego zwiększenia obowiązków lub realizacji dodatkowych zadań uprawniające do dodatku oraz sposób przyznawania dodatku (art. 39 ust. 2 UoPS). Dopiero po spełnieniu warunków regulaminowych możliwe jest przyznanie dodatku oraz w okresach spełnienia tych wewnętrznych wymogów. Nie można tego rozstrzygnąć z powodu braku informacji w pytaniu o treści regulaminu wynagradzania.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT