Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przekształcenie niepublicznej innej formy wychowania...

PORADA PRAWNA

20 września 2022 Prawo oświatowe

Czy osoba fizyczna prowadząca publiczny punkt przedszkolny może przekształcić go w niepubliczne przedszkole? Przepisy oświatowe nie wskazują takiej możliwości jednoznacznie, ale także nie zabraniają takiego przekształcenia. Jeśli istnieje taka możliwość to proszę o informację jak wesprzeć się podstawą prawną przy takim przekształceniu.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) przekształcenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, w niepubliczne przedszkole wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola w trybie określonym w art. 168 ust. 13, z tym, że do zgłoszenia do ewidencji dołącza się statut przedszkola.
Z kolei art. 168 ust. 13 stanowi, że osoba prowadząca placówkę jest obowiązana zgłosić organowi w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
Przekształcona jednostka musi spełniać wymogi określone w art. 168 ust. 4-12 ustawy prawo oświatowe, w szczególności musi prawidłowo dokonać zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz dołączyć statut placówki zgodny z zapisami ustawy prawo oświatowe.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT