Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielom spełniającym odpowiednie warunki w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 1) stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły;...

PORADA PRAWNA

30 września 2018 Awans zawodowy

Czy organem odwoławczym od decyzji aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest dyrektor szkoły?

Nauczycielom spełniającym odpowiednie warunki w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 1) stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły; 2) stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę; 3) stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 4) odpowiedni stopień nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b oraz art. 9e ust. 3 – właściwy minister.Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa wyżej, są odpowiednio: 1) w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, a w przypadku gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty; 3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister; 4) w stosunku do kuratora oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. (ze zm.) Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w szczególności art.9b.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT