Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Prowadzenie zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w jakiejkolwiek formie, w tym prowadzenie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nie jest wymienione w...

PORADA PRAWNA

27 września 2019 Prawo oświatowe

Czy nauczycielowi realizującemu zajęcia indywidualne z uczniem, który posiada opinię w objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, należy się dodatek 20%?

Prowadzenie zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w jakiejkolwiek formie, w tym prowadzenie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nie jest wymienione w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) jako praca w trudnych warunkach, a więc nauczycielowi nie przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania nauczycieli, uchwalonym przez organ prowadzący (art. 30 ust. 6 pkt 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Dodatek przysługuje tylko nauczycielom prowadzącym zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poradni psychologiczno – pedagogicznej (§ 8 pkt 19 ww. rozporządzenia). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT