Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć...

PORADA PRAWNA

21 grudnia 2020 Kadry

Czy nauczycielowi przedszkola będącemu na urlopie zdrowotnym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. należy się urlop wypoczynkowy za 2019 r.? Jaka jest podstawa prawna?

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej siedmiu lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, może skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowi. W czasie tego urlopu nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego.
Z kolei art. 64 ust. 3 KN stanowi, że nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Przedszkole z pewnością jest placówka nieferyjną.
Od 1 stycznia 2018 r. znajduje się w Karcie Nauczyciela przepis art. 66a, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu m.in. urlopu dla poratowania zdrowia, urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy. Z kolei część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną również z powodu m.in. urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w terminie późniejszym.
Wynika z tego, że urlop ulega stosunkowemu przesunięciu. Nie można pozbawić pracownika prawa do urlopu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT