Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Prawo do tzw. dodatku wiejskiego przysługuje wyłącznie nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, którzy są zatrudnieni na terenie wiejskim...

PORADA PRAWNA

31 grudnia 2021 Prawo oświatowe

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym (1 dzień lub 5 dni) pomniejszamy proporcjonalnie przysługujący mu dodatek wiejski?

Prawo do tzw. dodatku wiejskiego przysługuje wyłącznie nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, którzy są zatrudnieni na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (art. 54 ust. 3 i 5 oraz art. 91b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).
Dodatek ten ma charakter socjalny.

Nie zmienia to faktu, że z ogólnie obowiązujących przepisów wynika, że w czasie urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym nie przysługuje więc prawo do dodatku wiejskiego.

Żeby prawidłowo wyliczyć wysokość dodatku wiejskiego, należy podzielić liczbę dni, przez które nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie, przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu i dokonać stosownego potrącenia.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT