Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W orzecznictwie na gruncie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., dotyczącego zwalniania nauczycieli z przyczyn...

PORADA PRAWNA

Czy nauczyciele wygaszanego gimnazjum zatrudnieni przez mianowanie mogą wnioskować do dyrektora szkoły podstawowej o przeniesienie, jeżeli w arkuszu organizacyjnym tejże szkoły na rok 2019/20 przewidziano dla nich np. 10/18, 12/18 etatu z możliwością uzupełnienia etatu w innej szkole podstawowej? Czy może powinno się z nimi rozwiązać umowę, wypłacić 6 - miesięczną odprawę i dopiero potem zatrudnić w szkole podstawowej? (wygaszane gimnazjum i szkoła podstawowa to oddzielne jednostki organizacyjne w tej samej gminie).

W orzecznictwie na gruncie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., dotyczącego zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych, przyjmuje się dopuszczalność przeniesienia nauczyciela do innej szkoły na jego wniosek uzasadniony likwidacją dotychczasowego pracodawcy, czyli w trybie art. 18 ust. 1 i 4 KN), zamiast dokonania wypowiedzenia stosunku pracy (wyrok SN z 12.12.2001 r., I PKN 712/00, OSNP 2003/23, poz. 564; wyroku z 22.11.2001 r., I PKN 701/00, OSNP 2003/21, poz. 518). Należy uznać, że w drodze analogii przeniesienie na wniosek nauczyciela jest dopuszczalne także w związku z likwidacją gimnazjum na skutek reformy oświaty. Natomiast ponieważ w związku z przeniesieniem stosunki pracy nauczycieli nie zostaną rozwiązane, nie zostaną im wypłacone odprawy z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm. Dopuszczalne jest także zwolnienie nauczycieli za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na 31 sierpnia 2019 r. i wypłacenie odpraw oraz nawiązanie nowych stosunków pracy w szkole podstawowej na podstawie art. 226 ust. 1 – 3 PWuPO oraz art. 10 KN.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT