Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielowi stażyście także można przedłużyć staż, jeśli nieobecność jego w pracy trwała nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, na podstawie art. 9d ust. 5. Jednakże...

PORADA PRAWNA

13 lipca 2012 Awans zawodowy

Czy nauczycielce, która 1 września 2011 r. rozpoczęła staż (trwający 9 miesięcy) na nauczyciela kontraktowego, a od 23 stycznia 2012 r. była na zwolnieniu lekarskim, zaś 9 lutego 2012 r. urodziła dziecko i przeszła na urlop macierzyński (140 dni) oraz poprosiła o przedłużenie tego urlopu o 3 tygodnie (łącznie 161 dni), tj. do 18 lipca 2012 r., można przedłużyć staż? Nauczycielka ta zadeklarowała pisemnie, że rezygnuje z urlopu wychowawczego, pozostał jej jednak jednak do wykorzystania urlop wypoczynkowy. Według mnie staż zostaje przerwany i należy odbyć go ponownie. Nie znajduję jednak prawnej podstawy do takiej decyzji. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale art. 9d ust.5 KN odnosi się raczej do nauczycieli odbywających staż dłuższy niż 9 miesięcy. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

Nauczycielowi stażyście także można przedłużyć staż, jeśli nieobecność jego w pracy trwała nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, na podstawie art. 9d ust. 5. Jednakże problem może się pojawić, jeśli w trakcie aktualnego stosunku pracy nie będzie mógł kontynuować stażu (jak w sytuacji zawartej w pytaniu). Wówczas dyrektor może ponownie zatrudnić nauczyciela stażystę na nowy rok szkolny, jeśli w szkole istnieje taka możliwość.

Art. 9d. 5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Art. 10. 1.Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT