Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Co do zasady - nauczyciel powracający z urlopu dla poratowania zdrowia powinien wrócić na swoje stanowisko w takim samym wymiarze czasu pracy jak przed urlopem. Jeżeli jednak...

PORADA PRAWNA

26 stycznia 2012 Kadry

Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia musi mieć takie same warunki pracy jak przed, nawet wówczas kiedy nastąpiły w szkole zmiany organizacyjne, np. zmniejszenie liczby oddziałów?

Co do zasady - nauczyciel powracający z urlopu dla poratowania zdrowia powinien wrócić na swoje stanowisko w takim samym wymiarze czasu pracy jak przed urlopem. Jeżeli jednak w szkole nastąpiły zmiany organizacyjne, powodujące konieczność zwolnienia nauczycieli lub ograniczenia ich etetów, do nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie można zastosować art. 20 Karty Nauczyciela nawet podczas urlopu zdrowotnego.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. I PZP 4/06:

W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.

 

Art. 41. Kodeksu pracy:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a
także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

art. 41 k.p. dotyczy rozwiązywania umów o pracę, będzie miał zatem zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. art. 20 KN reguluje natomiast rozwiązanie stosunku pracy z mianowania.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT