Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu...

PORADA PRAWNA

18 maja 2021 Awans zawodowy

Czy nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora w placówce może być jednocześnie opiekunem stażu nauczyciela w awansie na nauczyciela kontraktowego? Czy w takiej sytuacji należałoby zmienić opiekuna?

Zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach niesamorządowych (o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KN), opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora może być opiekunem stażu, jeżeli w samorządowej szkole posiada stopień co najmniej nauczyciela mianowanego (w szkole niesamorządowej może to być niższy stopień awansu), a ponadto gdy możliwe jest pogodzenie zadań związanych z kierowaniem szkołą oraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażu; należy także uwzględnić sytuację kadrową w danej placówce – czy ewentualnie możliwe jest wyznaczenie na opiekuna stażu innego nauczyciela.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT