Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 1 sierpnia...

PORADA PRAWNA

Czy nauczyciel, który nie ma ukończonych studiów wyższych z zakresu pedagogiki (ma magistra z zarządzania) a ukończył studia podyplomowe z zakresu: 1.Terapia pedagogiczna i rewalidacja 2.Wychowanie przedszkolne 3.Zarządzanie oświatą 4.Oligofrenopedagogikę - może prowadzić zajęcia w ramach WWR i rewalidację? Kwalifikacje pedagogiczne potwierdzone są kursem kwalifikacyjnym.

Nauczyciel nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która: 1) ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 3) ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20 rozporządzenia. Natomiast nauczyciel może prowadzić zajęcia rewalidacyjne na podstawie § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT