Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnnie z § 26 Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wymiar przygotowania pedagogicznego, określony w tym...

PORADA PRAWNA

1. Czy nauczyciel który ukończył studia na kierunku fizyka w zakresie "dydaktyka i popularyzacja fizyki" może pracować w liceum ? Czy musi posiadać dodatkowe przygotowanie pedagogiczne? Ukończył te studia 30 lat temu, kiedy nie było oddzielnego przygotowania pedagogicznego, ale moim zdaniem dydaktyka była i powinna być nadal czymś, co zastępowało przygotowanie pedagogiczne. 2. Czy dobrze rozumiem § 28 w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli napisane jest, że nauczyciele zachowują nabyte kwalifikacje. Jeśli mam nauczyciela angielskiego, który ukończył arabistykę i kursy z języka angielskiego, uzyskał dyplomowanie i jest zatrudniony od kilku lat na umowę przez mianowanie. jak rozumiem ma kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu (angielskiego).

Zgodnnie z § 26 Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wymiar przygotowania pedagogicznego, określony w tym rozporządzeniu, nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r. Wówczas obowiązujące rozporządzenie przez przygotowanie pedagogiczne rozumiało:

1) ukończenie studiów wyższych na kierunku i specjalności kształcącej nauczycieli lub na kierunku psychologia,
2) ukończenie studiów wyższych na innych kierunkach i specjalnościach oraz jednej z niżej wymienionych form przygotowania pedagogicznego:
a) studium pedagogiczne,
b) międzywydziałowe studium pedagogiczne,
c) Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich,
d) studium podyplomowe dla nauczycieli,
e) inna forma przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela, organizowana w systemie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Jeżeli więc nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego na podstawie jednej z powyższych form, to powinien uzupełnić kwalifikacje.

Obecnie obowiazujące Rozporządzenie przewiduje zachowanie nabytych przez nauczycueli kwalifikacji:
§ 28 Rozporządzenia dotyczy nauczycieli pozostających w zatrudnieniu w dniu 01.09.2017 r., którym kiedyś uznano ukończone studia za zbliżone do nauczanego przedmiotu. Taki nauczyciel zachowuje nabyte kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu, ale jedynie w danym typie szkoły.
§ 27 Rozporządzenia dotyczy nauczycieli pozostających w zatrudnieniu w dniu 01.09.2017 r., na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów. Zachowują oni nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT