Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r....

PORADA PRAWNA

02 stycznia 2018 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy nauczyciel, który jest zatrudniony na pełen etat na czas nieokreślony w szkole publicznej(zatrudnienie z KN) i ma również nadgodziny, może od 1 września 2018r.po uzyskaniu zgody dyrektora podpisać równocześnie umowę o pracę ze szkołą niepubliczną (zatrudnienie z kodeksu) pracy),czy tylko jak ma sam etat bez nadgodzin po uzyskaniu zgody?

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe i nie zmienia to jego wymiaru zatrudnienia - dalej jest zatrudniony w pełnym wymiarze. Nie ma to więc znaczenia dla wymogu uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie, o której mowa w powyższym przepisie.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT