Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. Póz. 1762) nauczyciel nieposiadający...

PORADA PRAWNA

07 września 2022 Awans zawodowy

Czy nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego (pierwsza praca w charakterze nauczyciela) zatrudniony na okres od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela rozpoczyna przygotowanie do zawodu ? Czy należy przydzielić mu mentora ?

Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. Póz. 1762) nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej "nauczycielem początkującym", zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.
Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT