Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Sytuacja jest trudna. Z racji tego, że uczeń jest pełnoletni i nie ustanowiono dla niego opiekunów prawnych, tylko on może decydować w pełni o swoim dalszym...

PORADA PRAWNA

12 stycznia 2022 Prawo oświatowe

Czy można ucznia pełnoletniego z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub sprzężeniem skreślić z listy uczniów szkoły przysposabiającej do pracy na pisemne podanie rodzica? Uczeń nie jest ubezwłasnowolniony. Sam nie potrafi się podpisać. Od kogo rodzić może otrzymać pełnomocnictwo w wyżej wymienionej sprawie?

Sytuacja jest trudna. Z racji tego, że uczeń jest pełnoletni i nie ustanowiono dla niego opiekunów prawnych, tylko on może decydować w pełni o swoim dalszym wykształceniu. Z punktu widzenia formalnego rodzice nie mogą go już reprezentować.

Ubezwłasnowolnienie jest niczym innym, jak pozbawieniem zdolności do czynności prawnych osoby najbliższej, podyktowanym jego interesem i troską o zdrowie. Natomiast zdolność do czynności prawnej przysługuje każdej osobie od ukończenia pełnoletności oraz oznacza, iż osoba może dokonywać czynności prawnych, m.in. składać oświadczenia woli. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT