Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Art. 41. 1. ustawy o systemie oświaty: Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu...

PORADA PRAWNA

12 stycznia 2012 Prawo oświatowe

W ustawie o systemie oświaty z 7.09.1991 r. jest mowa o 3 sytuacjach, w których RP podejmuje uchwały. Czy jest coś takiego jak uchwała opiniująca i czego dotyczy? Czy zatwierdzenie przez RP musi być podjęte uchwałą?

Art. 41. 1. ustawy o systemie oświaty:

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Oznacza to, że 3 decyzje RP wymienione w ust. 1 (pkt. 2, 3 i 5) muszą mieć formę uchwały, natomiast pozostałe, zarówno z ust. 1 jak i 2 (opinie) mogą ale nie muszą mieć takiej formy. O tym, czy opinia będzie wyrażona w formie uchwały, czy też innego dokumentu decyduje zapis w regulaminie rady pedagogicznej. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT