Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2003 r., sygn. akt I PK 72/03, USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.). Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym...

PORADA PRAWNA

11 kwietnia 2011 Prawo oświatowe

Czy mogę udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielce, która nabyła prawo do wcześniejszej emerytury? Ma ona przepracowane na 31.03.2011 - 33 lata 4 miesiące, w tym pracy nauczycielskiej 25 lat, 1 miesiąc. Nauczycielka w grudniu 2010r. ukończyła 52 lata.

 Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2003 r., sygn. akt I PK 72/03,

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie jest związane z rodzajem emerytury, z jakiej może skorzystać nauczyciel, nie zależy od tego, czy nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, czy nabył uprawnienia emerytalne na zasadach ogólnych po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego.

Pogląd taki jest prezentowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r., sygn. akt I PK 72/03.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT