Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) – dalej PO, niepubliczna szkoła niebędąca szkołą...

PORADA PRAWNA

07 września 2022 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Proszę o pomoc w interpretacji zapisów z Karty Nauczyciela i Prawa oświatowego dotyczących zatrudniania osób do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, nie posiadających uprawnień pedagogicznych w szkole niepublicznej. Czy za każdym razem trzeba uzyskać na takie zatrudnienie zgodę kuratora, np. instruktor gry w szach y- chcemy prowadzić na terenie szkoły takie zajęcia i zatrudnić osobę na umowę zlecenie. Napomnę że jesteśmy placówką niepubliczną.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) – dalej PO, niepubliczna szkoła niebędąca szkołą artystyczną zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. Do realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych możliwe jest też zatrudnienie osób niebędących nauczycielami za zgodą kuratora oświaty, zgodnie z odpowiednio stosowanymi przepisami art. 15 ust. 2, 4 i 6 PO. Natomiast wymóg uzyskania zgody kuratora oświaty nie został przewidziany w niepublicznych szkołach w przypadku prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów przez osoby niebędące nauczycielami; w tym zakresie szkoła niepubliczna nie ma obowiązku zatrudnienia wykwalifikowanych nauczycieli, ponieważ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów nie są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.
Jeśli chodzi o podstawę zatrudnienia w szkole niepublicznej osób prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, niebędących nauczycielami, stosuje się powszechne regulacje. Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem na umowę cywilnoprawną jest dopuszczalne, jeśli nie wykonuje zadań w warunkach typowych dla stosunku pracy, do których należy świadczenie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem rozumianym jako podleganie wiążącym poleceniom co do sposobu wykonywania pracy, zgodnie z art. 22 § 1 - § 12 ustawy z 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510). Jeśli więc osoba prowadząca zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów nie będzie zatrudniona w warunkach typowych dla zatrudnienia pracowniczego to może wykonywać zadania na podstawie umowy - zlecenie, o której mowa w art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z 23 kwietnia1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT