Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w samorządowej szkole jest stanowiskiem kierowniczym urzędniczym, obsadzanym w drodze konkursu, zgodnie z częścią F tabeli II w...

PORADA PRAWNA

17 listopada 2022 Inne

Czy jeśli sekretarz szkoły zajmuje się kadrami i ma dostęp do wszystkich danych pozostałych pracowników (w tym wrażliwych i płacowych), a drugi pracownik sekretariatu zajmuje się uczniami i również ma dostęp do wszystkich danych o uczniach i rodzicach (w tym dane wrażliwe), to czy nie zachodzi tutaj konflikt interesów pomiędzy rolą IOD w placówce, a osobą która przetwarza dane osobowe? Mogę wyznaczyć którąś z Pań pracujących w sekretariacie na stanowisko IOD?

Stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w samorządowej szkole jest stanowiskiem kierowniczym urzędniczym, obsadzanym w drodze konkursu, zgodnie z częścią F tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z2021 r., poz. 1960) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Nie można go powierzyć sekretarzowi (zajmującej stanowisko obsługowe), która nie weźmie udziału w konkursie. Ponadto osoba ta nie powinna pełnić funkcji IOD z uwagi na konflikt interesów, ponieważ na stanowisku sekretarza przetwarzałaby dane, a na stanowisku IODO monitorowałaby przestrzeganie regulacji dotyczących przetwarzania danych – art. 38 ust. 6 i art. 39 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT