Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, godziny dyrektorskie w kl. VI można przeznaczyć na lekcje matematyki i j. polskiego nt. "rozwiązywanie zadań przygotowujących do sprawdzianu". 1) Rozporządzenie...

PORADA PRAWNA

23 marca 2011 Prawo oświatowe

Czy godziny dyrektorskie w kl. VI można przeznaczyć na lekcje matematyki i j. polskiego nt. "rozwiązywanie zadań przygotowujących do sprawdzianu". Dziękuję za pomoc.

Tak, godziny dyrektorskie w kl. VI można przeznaczyć na lekcje matematyki i j. polskiego nt. "rozwiązywanie zadań przygotowujących do sprawdzianu".

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (ze zm.),
2) art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela (ze zm.)


Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MENiS z 12.02.02 r. liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły dla klas 4-6 obejmuje:

1) 9 godzin tygodniowo, zgodnie z dotychczasowymi ramowymi planami nauczania;
2) tygodniową liczbę godzin ustaloną na dany rok szkolny przez dyrektora szkoły na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a KN.

 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczane na podstawie §2 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych na:

1) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć,
2) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych lub w postaci odrębnych zajęć - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
3) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
(...)

5) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT