Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor lub...

PORADA PRAWNA

05 czerwca 2021 Awans zawodowy

Czy dyrektor, który jest jednocześnie opiekunem stażu, może powołać na przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej zastępcę i dodatkowo nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego?

Zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; przewodniczący zespołu nauczycieli, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole; opiekun stażu. Oprócz dyrektora przewodniczącym komisji może być tylko wicedyrektor, a pozostały skład komisji to nauczyciel mianowany lub dyplomowany oraz opiekun stażu (w tym przypadku dyrektor). Jeśli natomiast w szkole nie ma wicedyrektora, tylko nauczyciel został wyznaczony do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, to taka osoba nie może wejść w skład komisji; wówczas dyrektor pełni funkcję przewodniczącego oraz opiekuna stażu, a ponadto wchodzi do niej nauczyciel mianowany lub dyplomowany; w takim przypadku komisja działa podczas rozmowy kwalifikacyjnej w dopuszczalnym składzie 2/3 składu, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 2200).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT