Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Częstotliwość wypłaty dodatku motywacyjnego wynika z przepisów Karty Nauczyciela - art. 39 ust. 3, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie...

PORADA PRAWNA

Czy dodatek motywacyjny dla nauczycieli musi być wypłacany obligatoryjnie każdemu nauczycielowi miesięcznie? Bardzo proszę o uzasadnienie odpowiedzi.

Częstotliwość wypłaty dodatku motywacyjnego wynika z przepisów Karty Nauczyciela - art. 39 ust. 3, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Na wynagrodzenie nauczyciela składają się m.in. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy (art. 30 ust. 1 pkt. 2 KN).

Wysokość stawki dodatku motywacyjnego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania, w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ustala organ prowadzący w drodze regulaminu (art. 30 ust. 6 pkt. 1 KN).

Nie oznacza to jednak, że każdy nauczyciel musi taki dodatek otrzymać. Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...), § 6, do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
Natomiast szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, ustala organ prowadzący w drodze regulaminu.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT