Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii, o których mowa w pytaniu. Dyrektor wydaje odpowiednio decyzje administracyjne i kierownicze: a) administracyjne – wyrażają...

PORADA PRAWNA

29 września 2017 Inne

Czy decyzje w sprawach ZFŚS, zwolnień z wych.fiz., i w innych sprawach, należy numerować osobno, czy wszystkie razem nadając kolejne numery?

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii, o których mowa w pytaniu. Dyrektor wydaje odpowiednio decyzje administracyjne i kierownicze: a) administracyjne – wyrażają wolę dyrektora jako organu administracyjnego, wydając takie decyzje dyrektor rozstrzyga sprawy w postępowaniu administracyjnym unormowanym przez przepisy proceduralne - dotyczą one spraw, do których odniesienia zawierają rozporządzenia / ustawy (np. Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela), b) kierownicze – związane są z realizacją funkcji kierowniczych przez dyrektora.Decyzje powinny być numerowane wg porządku ich wydawania oraz rodzajów, tj. chronologicznie; z początkiem roku szkolnego nowa numeracja. Na każdą kategorię dokumentów powinien być przeznaczony inny segregator lub teczka – w zależności od koncepcji dyrektora oraz ilości wydawanych dokumentów.

Podstawa prawna:1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (ze zm.) - art. 107 § 1, art. 109, art. 156.; 2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) - art. 90g.; 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (ze zm.) - art. 36, art. 37.; 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT