Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel nie ma takiego obowiązku, wręcz przeciwnie: jest nadużyciem poszerzanie zakresu obowiązków nauczyciela w w/w sprawie, tj. dowozu ucznia na konkurs. Nauczyciel...

PORADA PRAWNA

29 stycznia 2015 Inne

Co reguluje zasady przewozu uczniów na zawody i podróży samochodem prywatnym np. dwóch nauczycieli? Czy nauczyciel jadąc na konkurs z młodzieżą może przewozić ich swoim samochodem? Co w przypadku gdy trójka nauczycieli jedzie na to samo szkolenie wykorzystując samochód prywatny jednej z tych osób?

Nauczyciel nie ma takiego obowiązku, wręcz przeciwnie: jest nadużyciem poszerzanie zakresu obowiązków nauczyciela w w/w sprawie, tj. dowozu ucznia na konkurs. Nauczyciel może być opiekunem, ale nie kierowcą. Zupełnie inaczej jest, gdy dyrektor deleguje nauczyciela/i na szkolenie, co należy rozumieć jako podróż służbową. Nauczyciel otrzymuje delegację ze zgodą dyrektora na używanie prywatnego samochodu (lub nie) do celów służbowych. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana:• poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, • na polecenie pracodawcy, • w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

Podstawa prawna: 1. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26.06.1974 r. (ze zm.), w szczególności art. 775 § 1.;2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT