Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Niezbędna jest ocena planu rozwoju oraz sprawozdanie za okres odbywania stażu na stanowisku nauczyciela (popularnie zwana: oceną częściową). Sprawozdanie należało...

PORADA PRAWNA

Chciałbym zapytać czy powinienem zmodyfikować swój plan rozwoju zawodowego? Staż na n-la dyplomowanego zacząłem 1.09.2014 r. w SP 9 w Łomży jako n-l matematyki (do 31.05.2017). Na podstawie przeniesienia służbowego od 1.09.2015 r. pracuję w SP w Stawiskach na stanowisku dyrektora. Mam także 4 godz. tygodniowo matematyki. Czy w związku z pełnieniem funkcji dyrektora w okresie stażu powinienem zmodyfikować plan, czy jedynie wystarczy, że opiszę działania z pracy w SP 9 i SP Stawiski w sprawozdaniu, które złożę do burmistrza w czerwcu 2017? Co powinienem zamieścić w sprawozdaniu za okres wrzesień 2015 – maj 2017 (czas pracy na stanowisku dyrektora)? Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę (jakaś podstawa prawna)?

Niezbędna jest ocena planu rozwoju oraz sprawozdanie za okres odbywania stażu na stanowisku nauczyciela (popularnie zwana: oceną częściową). Sprawozdanie należało złożyć do dyrektora, który zatwierdził plan rozwoju tuż po zakończeniu stażu (jako nauczyciel). Od czasu pełnienia funkcji dyrektora obowiązuje Pana inny rodzaj dokumentacji, tj. dotyczący rozwoju szkoły.Bowiem w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, obowiązuje sprawozdanie z ostatnich lat pracy – na tym stanowisku - obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły.Oznacza to, że należy posiadać dokumentację obejmującą stanowisko nauczyciela oraz dyrektora – odpowiednio do okresów pracy.Wniosek składa się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Podstawa prawna:1. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.), w szczególności Rozdział 3a; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT