Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Warto poczekać na publikację nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) w Dzienniku Ustaw, ponieważ dopiero wtedy będzie...

PORADA PRAWNA

02 sierpnia 2022 Kadry

Chcemy ponownie zatrudnić nauczycielkę, która pracowała w naszej szkole od 1 listopada 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. Podobnie jak poprzednio chcemy ją zatrudnić ponownie od 1 września 2022 r. jako nauczyciela wspomagającego, chcielibyśmy, aby już u nas została. Na jaką umowę zatrudniamy tego nauczyciela, w związku z planowanymi zmianami odnośnie systemu awansu zawodowego i eliminacji stanowiska stażysty? Czy wypłacamy mu dodatek na start? Co z nauczycielami kontraktowymi – czy należy zmienić im umowy?

Warto poczekać na publikację nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) w Dzienniku Ustaw, ponieważ dopiero wtedy będzie znana ostateczna treść regulacji, które wejdą w życie; nadal trwają prace legislacyjne nad ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2351_u.htm).

Planowane jest nowe brzmienie art. 10 ust. 2 KN, zgodnie z którym stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz posiada wymagane kwalifikacje, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

Świadczenie na start ma być zachowane według zmienionego art. 53a KN. Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzyma jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł, które ma być wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy świadczenie, otrzyma w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Utrzymany zostanie jednorazowy charakter świadczenia w karierze nauczyciela.
Dla nauczycieli kontraktowych jest przewidywana regulacja szczególna w art. 17 ww. nowelizacji KN, zgodnie z którą stosunek pracy z nauczycielem, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W związku z tym nauczycielom dotychczas zatrudnionym na umowy o pracę na czas nieokreślony nie trzeba będzie zmieniać umów w zakresie okresu ich obowiązywania.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT