Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela staż na nauczyciela dyplomowanego ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:• urlopu...

PORADA PRAWNA

29 grudnia 2021 Awans zawodowy

Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu dnia zakończenia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozpoczęcie stażu – 01.09.2019 r. Zwolnienia lekarskie: 20.05–18.06.2021, 21.06–25.06.2021, 16.08–22.12.2021. Poród: 23.12.2021 r.

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela staż na nauczyciela dyplomowanego ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:
• urlopu macierzyńskiego,
• urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
• dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• urlopu rodzicielskiego,
• urlopu ojcowskiego.
Bez znaczenia w tym przypadku jest to, czy mamy do czynienia z nieobecnością miesięczną, czy też dłuższą.

Z kolei nieobecności w pracy z powodu:
• czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
• zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
• urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz ww. urlopy związane z rodzicielstwem.
trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc wydłużają staż.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy 3 nieprzerwane nieobecności:
• 29 dni,
• 4 dni,
• 137 dni.

Z racji tego, że były to nieobecności z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, staż wydłuża się o tę trzecią nieobecność – czyli 137 dni – oraz, oczywiście, okres nieobecności z powodów tzw. rodzicielskich.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT