Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1, 2 – odpowiedź jest twierdząca: tak.Ad. 3 Rodzic ma obowiązek wskazać szkołę, do której ucznia przenosi, bowiem szkoła, z której uczeń odchodzi musi oficjalnie...

PORADA PRAWNA

24 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Bardzo proszę o informację jakich uczniów mam wpisywać do księgi ewidencji wiem, że podstawą wpisu do księgi ewidencji jest miejsce zamieszkania ucznia, uwzględniając zasady ustalania miejsca zamieszkania dziecka wynikające z art. 25-28 Kodeksu cywilnego. Ustalając miejsce zamieszkania dziecka nie mogę opierać się wyłącznie na miejscu zameldowania. Nie mogę wykluczyć rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a jego urzędowym potwierdzeniem. 1. Czy wobec tego nadal do księgi ewidencji powinnam wpisywać uczniów z listy, którą otrzymuję z gminy o zamieszkaniu, a do księgi uczniów wszystkich uczniów z obwodu i spoza obwodu, którzy uczęszczają do mojej szkoły? 2. Czy jeśli nie mam na liście z gminy ucznia, który nie ma u nas zamieszkania a uczęszcza do naszej szkoły to powinnam zażądać informacji od rodzica gdzie powinnam wysyłać informację o realizacji obowiązku szkolnego? czy to dziecko z automatu po zamieszkaniu w naszym obwodzie powinnam wpisać do księgi ewidencji? 3. Co w sytuacji kiedy rodzic zabiera dziecko np. ze względu na przeprowadzenie się do innego miasta a nie skreśla adresu zamieszkania w gminie na naszym terenie? 4. Co w sytuacji kiedy rodzic zabiera dziecko ze szkoły ze względu na zmianę zamieszkania do innego miasta i to dziecko nie trafia do szkoły, którą wskazał rodzic ze względu na przeprowadzkę ani też nie otrzymujemy informacji gdzie się przeprowadzili ? jak w takiej sytuacji szukać ucznia, czy powinna być poinformowana Policja?

Ad. 1, 2 – odpowiedź jest twierdząca: tak.

Ad. 3 Rodzic ma obowiązek wskazać szkołę, do której ucznia przenosi, bowiem szkoła, z której uczeń odchodzi musi oficjalnie przekazać ucznia wraz z jego dokumentacją.

Ad. 4 Należy uruchomić procedurę wobec rodzica. W przypadku braku innej możliwości, należy zwrócić oficjalnie o pomoc do Policji, zawiadamiając organ prowadzący. doradzam jednak działanie we współpracy z organem prowadzącym szkołę przed powiadomieniem Policji. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej,w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałew obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenietej gminy, w tym odpowiednio: 1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3; 2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat.Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.), w szczególności art. 41, 42.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT