Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W zależności od tego, w jakiej szkole jest zatrudniony nauczyciel (szkoła, w której prowadzone są klasy gimnazjalne czy samodzielne gimnazjum), podstawą rozwiązania...

PORADA PRAWNA

06 maja 2019 Kadry

Bardzo proszę o informację, jaką treść powinno mieć pismo dotyczące wypowiedzenia pracy nauczycielowi, który ze względu na likwidację gimnazjum nie będzie zatrudniony w roku szkolnym 2019/20. Nauczyciel jest zatrudniony na zasadzie mianowania i nabył prawo do przejścia na emeryturę.

W zależności od tego, w jakiej szkole jest zatrudniony nauczyciel (szkoła, w której prowadzone są klasy gimnazjalne czy samodzielne gimnazjum), podstawą rozwiązania stosunku pracy będzie art. 225 albo 226 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

W przypadku nauczycieli szkół, w których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum, w pierwszej kolejności należy przenieść nauczyciela w stan nieczynny na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy:

 

Na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) przenoszę Pana/Panią z dniem 1 września 2019 r. w stan nieczynny.

Powodem przeniesienia w stan nieczynny są zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, niosące za sobą zmniejszenie liczby godzin ...................., uniemożliwiające dalsze zatrudnienie Pana/Pani na stanowisku nauczyciela.

W okresie przebywania w stanie nieczynnym przysługuje Panu/Pani prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz do innych świadczeń pracowniczych.

Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym lub z dniem podjęcia przez Pana/Panią  zatrudnienia w innej szkole, stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa.

W terminie 7 dni od dnia uzyskania niniejszej informacji może Pan/Pani złożyć oświadczenie o odmowie przeniesienia w stan nieczynny; wówczas stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31.08.2019 r.

W przypadku samodzielnego gimnazjum, które kończy swoją działalność z nauczycielem rozwiązuje się stosunek pracy:

Na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) rozwiązuję z Panem/Panią stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2019 r., po upływie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Powodem rozwiązania stosunku pracy są zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia odwołania so Sądy Pracy w .............., w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT