Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 130 § 2 KP każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Obowiązujący...

PORADA PRAWNA

02 lutego 2018 Kadry

Bardzo proszę o informację dotyczącą udzielenia pracownikom niepedagogicznym dodatkowych dni wolnych od pracy za święto przypadające w soboty i niedziele w roku 2018. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy w tym roku pracownicy mają prawo tylko do jednego dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające 6 stycznia? Nadmieniam, że mamy 3-miesięczny okres rozliczeniowy i z moich wyliczeń wynika, że dyrektor ma obowiązek zapewnić dni wolne w okresach: I-III – 27 dni wolnych, IV-VI - 30 dni wolnych, VII-IX -28 dni wolnych, X-XII -29 dni wolnych. Czy poza tymi obowiązkowymi może udzielić dodatkowych dni wolnych np. za 1.04; 20.05, 11.11?

Zgodnie z art. 130 § 2 KP każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. W trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od stycznia do marca pracownicy pełnoetatowi mają do przepracowania w styczniu 168 godzin, w lutym 160 godzin i w marcu 176 godzin. Dni wolne otrzymują więc w dniu 1 stycznia oraz za 6 stycznia – najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. W kolejnych miesiącach mają do przepracowania: w kwietniu 160 godzin (dzień wolny w Poniedziałek Wielkanocny), w maju 168 godzin (dni wolne 1, 3 i 31 maja), w czerwcu 168 godzin, w lipcu 176 godzin, w sierpniu 176 godzin (dzień wolny 15 sierpnia), we wrześniu 160 godzin, w październiku 184 godziny, w listopadzie 168 godzin (dzień wolny 1 listopada) i w grudniu 152 godziny (dni wolne 25 i 26 grudnia). Za święto przypadające w niedzielę nie przysługuje dzień wolny – takie święto nie obniża wymiaru czasu pracy. Korzystniejsze regulacje wewnętrzne (udzielenie dnia wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) może zawierać statut lub regulamin, umowa o pracę albo ewentualnie decyzja dyrektora, o ile nie naruszy w ten sposób planu finansowego, wypłacając wynagrodzenie za nieprzepracowane dni (art. 9 § 1, art. 18 KP, art. 68 ust. 5 PO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT