Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z § 32 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 7.06.2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r. poz....

PORADA PRAWNA

20 kwietnia 2024 Prawo oświatowe

§ 32. 1. W arkuszu ocen ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizującego w danym roku szkolnym program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o tym orzeczeniu, wpisuje się nazwę poradni, która wydała to orzeczenie.

 Zgodnie z § 32 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 7.06.2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r. poz. 1120) w arkuszu ocen ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizującego w danym roku szkolnym program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości, wpisuje się tylko nazwę poradni psychologiczno- pedagogicznej, która wydała orzeczenie. Oznacza to, że nie wpisuje się pozostałych informacji dotyczących tego orzeczenia (np. data, numer, treść orzeczenia).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT