Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad 1. Zgodnie z § 8 ust. 1 (w zw. z § 1 pkt 1 i 5-11) oraz § 8 ust. 2 (w zw. z ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 5-11) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11...

PORADA PRAWNA

05 października 2019 Kadry

1.Jakie kwalifikacje powinien mieć wicedyrektor przedszkola publicznego, którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna? Czy musi być mgr i mieć ukończony kurs lub studia z zarządzania oświatą? 2.Jakie stanowiska w przedszkolu upublicznionym można utworzyć? Czy stanowisko wicedyrektora ds.finansowych i/lub pedagogicznym będzie uznane w arkuszu organizacyjnym? Poproszę o wskazanie przepisów, w których mogę znaleźć odpowiedź na temat stanowisk pracy w przedszkolach.

Ad 1. Zgodnie z § 8 ust. 1 (w zw. z § 1 pkt 1 i 5-11) oraz § 8 ust. 2 (w zw. z ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 1 pkt 5-11) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597) do zajmowania stanowiska wicedyrektora publicznego przedszkola konieczne jest łączne spełnienie jednej z dwóch następujących grup wymagań: 1) co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela; uzyskanie przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku; wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu; warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność prawomocną karą dyscyplinarną oraz nietoczenie się postępowania dyscyplinarnego nauczycieli; niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nietoczenie się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi albo 2) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu; co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela; uzyskanie przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku; warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność prawomocną karą dyscyplinarną oraz nietoczenie się postępowania dyscyplinarnego nauczycieli; niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nietoczenie się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Na stanowisku wicedyrektora nie obowiązuje wymóg wykształcenia z zakresu zarządzania oświatą.
Ad 2. Stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu to dyrektor oraz wicedyrektor, którego można powołać w przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach lub w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie oraz za zgodą organu prowadzącego dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora także w innych przypadkach (art. 101 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). Akt PO nie zakazuje dookreślenia nazwy stanowiska wicedyrektora, a ponieważ kompetencje wicedyrektorów określa statut, może on przewidywać rozróżnienie wicedyrektora ds finansowych i/lub pedagogicznych (art. 102 ust. 1 pkt 8 PO). Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może tworzyć inne stanowiska kierownicze, a ich nazwy i kompetencje musiałby określać statut danego przedszkola (art. 101 ust. 3 i art. 102 ust. 1 pkt 8 PO).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT