Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad A. Nauczycielowi należy powierzyć rewalidację w ramach pensum 20 – godzinnego, co wynika pośrednio z § 7 ust. 7 pkt 5 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra...

PORADA PRAWNA

01 marca 2019 Prawo oświatowe

1. Nauczyciel wspomagający ( pensum 20 godz.) realizuje zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu w ramach 2 godzin ponadwymiarowych. Jaka stawka obowiązuje. Czy będzie miał 2/20, czy jako specjalista 2/22. Spotkałam się również z rozliczeniem z pensum 18. 2. Czy oligofrenopedagog może prowadzić rewalidację ze wskazaniem na rozwijanie kontaktów emocjonalno- społecznych. wg rozporządzenia powinien prowadzić zajęcia pedagog specjalny. 3. Dziecko miało przyznane zajęcia ppp przed dostarczeniem orzeczenia o kształceniu specjalnym, finansowane ze standardowej ppp. Od października na podstawie orzeczenia ma przyznane kształcenie specjalne: rewalidację i ppp, w tych samych formach w których uczestniczyło. Rewalidację finansuję z 80149. Czy od października zmienia się sposób finansowana ppp - też wg 80149, 4. Czy ewentualnie zgodę na inny sposób finansowania powinien wydać organ prowadzący.

Ad A. Nauczycielowi należy powierzyć rewalidację w ramach pensum 20 – godzinnego, co wynika pośrednio z § 7 ust. 7 pkt 5 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578.
Ad B. Oligofrenopedagog może posiadać kwalifikacji do prowadzenia zajęć z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, dotyczących rozwijania kontaktów emocjonalno – społecznych, jeżeli z wpisów w indeksie lub na dyplomie ukończenia studiów wynika, że zrealizował takie zajęcia na studiach (§ 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).
Ad C. O interpretację w sprawie sposobu klasyfikowania wydatków na pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach IPET należy wystąpić do RIO o wydanie interpretacji w tym przedmiocie (art. 13 pkt 11 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 561).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT